Sevastopol

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

[[Kategorie:]]

Je variantou hry Domino
Počet hráčů 4
Doporučený věk 6

(28 dominových kostek)

  • Jedná se o hru hazardní a proto dá každý z hráčů do banku pÅ™edem dohodnutou částku.
  • Potom hráči odeberou z dominové sady po sedmi kostkách. Hru otevírá ten, kdo má Å¡estkový dubl (na obou polovinách Å¡estka). Položí ho doprostÅ™ed stolu na výšku. Soused po jeho levici k nÄ›mu pÅ™iloží jakoukoli kostku se Å¡estkou. Smí pÅ™iložit nejen zprava a zleva jako pÅ™i jiných dominových hrách, ale také shora nebo zdola. Nemá-li žádnou kostku se Å¡estkou, Å™ekne "dál" a vynechá tah.
  • Pak pÅ™iloží postupnÄ› další hráči po jedné kostce se Å¡estkou nebo vynechají tah. Jakmile leží kolem Å¡estkového dublu čtyÅ™i kostky, směřující do čtyÅ™ různých svÄ›tových stran, začíná druhá fáze hry. Až dosud nesmÄ›li hráči pÅ™idat jinou kostku než se Å¡estkou. Teď si vÅ¡ak mohou vybrat jakékoli rameno dominového "kříže", který z položených kostek vznikl. Mají tedy na místo obvyklých dvou čtyÅ™i možnosti. OpÄ›t se pravidelnÄ› střídají v pÅ™ikládání kostek, a kdo dříve odloží poslední, získává tÅ™i čtvrtiny banku. Ostatní tÅ™i pokračují ve hÅ™e. Kdo z nich se zbaví kostek nejdříve, získává poslední čtvrtinu z banku. Zbylí dva vyjdou naprázdno.
  • I ve druhé fázi hry platí pravidlo: Kdo nemůže pÅ™iložit kostku, Å™ekne "dál" a vynechá tah. Dostanou-li se do slepé uličky vÅ¡ichni čtyÅ™i hráči, partie končí. Ukážou si vzájemÄ› kostky, které jim zbývají. TÅ™i čtvrtiny sázky dostane ten, kdo má nejnižší součet oček, čtvrtinu hráč s druhým nejnižším součtem.