Sphinx

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 45 minut
Autor Gunter Baars
Vydání
1999 Ravensburger Sphinx

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán
 • 11 tajných dvířek
 • 11 destiček pro tajná dvířka
 • 4 hrací figurky různé barvy
 • 6 figurek Sfingy
 • 6 barevných obdélníčků
 • 3 házecí kostky
  • 2 klasické šestistěnné
  • 1 jedna speciální se symbolem dvou hadů
 • 24 kartiček s motivem Sfingy (vždy čtyři od každé z šesti barev)


[editovat] Cíl hry

 • Hráč, který se správnými kartičkami překoná tři Sfingy střežící klenotnici a dostane se do samého středu pyramidy k pokladu, je vítězem hry.


[editovat] Příprava hry

 • Před prvním zahájením hry je třeba upravit jednotlivé součásti do potřebné podoby:
  • odstraňte opatrně všechny díly z hracího plánu, a tento vtiskněte do plastové formy připravené v krabici tak, aby stěny chodeb zřetelně vyčnívaly nad hracím plánem;
  • vyndejte z kartónu 11 destiček s tajnými dvířky; 6 barevných obdélníčků a 24 barevných kartiček s motivem Sfingy;
  • protlačte vždy jedna dvířka ze shora hrotem uprostřed skrze čtverhrannou dírku v kulaté destičce. Takto získáte 11 hotových tajných dvířek, která ještě zbývá umístit do míst na hracím plánu nacházejících se přímo nad prohlubněmi v plastové formě. Otočte všemi tajnými dvířky tak, aby stěna dvířek vytvářela se zdí příslušné chodby jednu linii;
  • šest barevných obdélníčků ukazuje pomocí kartičky, jeké barvy lze příslušnou kartičkou překonat. Obdélníčky se upevní zespoda do každé zlaté figurky Sfingy. Barvu té které Sfingy tak lze zjistit jen zdvihne-li ji hráč a podívá se dospod.
 • Před každou hrou
  • promíchejte figurky Sfing a postavte je na šest políček na hracím plánu,označených stejným symbolem.;
  • každý hráč si vybere jednu figurku a postaví ji na startovní políčko označené šipkou;
  • připravte si barevné kartičky s motivem Sfingy a kostky vedle krabice s hracím plánem.


[editovat] Průběh hry

 • Hru zahajuje nejmladší hráč. Kdo je na tahu hodí všema třema kostkama a poté táhne všechny tři hozené hodnoty a to v libovolném pořadí. Každý ze tří dílčích tahů je jedna uzavřená akce, pro níž platí následující pravidla:
  • Pohyb figurkou za jednu kostku musí být jedním směrem (mohu samozřejmě zatočit, když chodba zatáčí, nesmím se ovšem vracet zpět)
  • Pohyb figurky nesmí skončit na poli obsazeném jinou figurkou. Přes obsazené pole lze ovšem projít.
  • Je možné přejít přes libovolný počet zvláštních políček.


[editovat] Výměna Sfing

 • Na jedné z kostek je vyobrazen symbol dvou hadů. Padne-li některému z hráčů, musí tento vyměnit mezi sebou dvě Sfingy, aniž by se díval dospod na jejich barvu. Vyměnit musí jednu ze tří Sfing hlídajících poklad a jednu ze tří Sfing umístěných na okraji hracího plánu.


[editovat] Tajná dvířka

 • Končí-li hráčův tah na políčku sousedícím s tajnými dvířky, musí hráč touto figurkou zatlačit proti stěně dveří. Figurka se otočí spolu s tajnými dvířky o 180° a ocitne se na druhé straně stěny dveří.
 • Figurky dalších hráčů, které stojí u těchto dveří, se automaticky rovněž pootočí o 180° na druhou (opačnou) stranu dvířek.


[editovat] Krádež kartiček s motivem Sfingy

 • Pohybuje-li se hráč přes nějakou jinou hrací figurku, smí majiteli této figurky beztrestně ukrást libovolnou kartičku se Sfingou, kterou dosud sám nemá.
 • Během jediného kola smí hráč obrat o kartičky více různých protivníků, avšak každého pouze jednou.


[editovat] Políčka zvláštního významu

[editovat] Kartička se symbolem Sfingy

 • Hráč, který přejde přes toto pole, nebo zde svůj pohyb ukončí, smí si vzít ze zásoby kartičku odpovídající barvy. Jestliže už kartičku této barvy vlastní, musí ji naopak do zásoby vrátit!


[editovat] Ruka mumie

 • Hráč, který přejde, nebo ukončí svůj pohyb na tomto poli, smí si prohlédnout barvu kterékoliv Sfingy.
 • Během jednoho kola si smí hráč prohlédnout jen jednu Sfingu, a to i tehdy pohybuje-li se přes více políček s rukou mumie.


[editovat] Konec hry

 • Je-li si některý hráč jist, že zná barvu tří Sfing střežících klenotnici, a má-li sám k dispozici kartičky se Sfingou v těchto barvách, může táhnout k těmto třem Sfingám. Stačí když dojde na políčko s první Sfingou a nemusí na toto políčko dojít přesně (tj. může využít kostku s pěti body i když je dvě pole od Sfingy).
 • Dorazí-li na první Sfingu, postaví svojí hrací figurku na políčko s pokladem a předsune tři své kartičky se Sfingou kupředu tak, aby předpověděl tři správné barvy a jejich pořadí. Pak si tajně prohlédne Sfingy, které hlídají poklad, a srovná jejich barvy s jeho verzí na kartičkách
  • Souhlasí-li barvy a pořadí na kartičkách s barvami a pořadím Sfing, stává se vítězem hry.
  • Je-li však alespoň jedna barva nebo pořadí špatně, postaví hráč Sfingy zpět na jejich místo a zároveň ztrácí všechny kartičky s motivem Sfingy. Musí se vrátit na startovní pole a následně pokračuje v normální hře.

[editovat] Odkazy