Tayü

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 45 minut
Autor Niek Neuwahl
Vydání
1999 Kosmos Ta Yü


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Základní pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací deska je čtvercová, sítí čar je rozdělená na 19×19 čtverečků. Na každém pobřeží (okraji desky) jsou tři políčka označena vlnovkami jako zvláště vhodná pro vyústění kanálů (a hráči dostanou víc bodů, pokud jejich kanál vyústí právě tady). Označené je vždy prostřední políčko pobřeží a pak obě políčka, která jsou třetí od kraje. Dále je ještě vybarveno středové políčko desky, které je důležité na začátku hry.
 • Hrací kameny jsou obdélníkové, delší strana má rozměr tří čtverečků na desce, kratší má rozměr jednoho. Kamenů je 28 druhů lišících se tvarem kanálů, které jsou na nich namalované; od každého druhu jsou ve hře čtyři stejné kameny. Ústí kanálů jsou rozpoznatelná i z boku kamenů, ale ne z jejich rubové strany. Z každého kamene vedou ven přesně tři kanály. Kameny, jejichž kanály ústí do tří různých směrů, mají na rubu značku (je jich 12 různých). Kameny, jejichž kanály ústí do dvou (je jich 15) nebo dokonce jen do jediného směru (je 1), žádnou takovou značku nemají.


[editovat] Cíl hry

 • Každý hráč se snaží dotáhnout co nejvíce vyústění systému kanálů na "svá" protilehlá pobřeží. Jeden hráč staví severojižním směrem (nahoru a dolů), druhý západovýchodním (doleva a doprava).
 • Všechna vyústění, která dosáhnou jednoho hráčova pobřeží, se mu sečtou. Jejich součet se vynásobí součtem vyústění na protilehlém pobřeží. Kdo dosáhne vyššího výsledku, vyhrál.

[editovat] Příprava hry

 • Všech 112 kamenů se rozloží na stole lícem dolů a dobře zamíchá. Potom se z nich vytvoří zásobárna: kameny se naskládají do sloupečků po 7, tyto sloupečky se postaví vždy 2 vedle sebe (dotýkají se kratší stranou kamenů) a takových dvojic se postaví 8 za sebe. Zásobárna se postaví krajní dvojicí sloupečků vedle hrací desky.
 • Hráči nesedí naproti sobě, ale přes roh (např. jeden na severní straně desky, druhý na západní). Každý pak hraje ve směru, který leží před ním.
 • Vylosuje se začínající hráč.

[editovat] Průběh hry

 • Ten, kdo je na řadě, si vezme jeden kámen ze zásobárny. Vybrat si může nejvýše ze dvou kamenů v zásobárně, podle následujících pravidel.
 • Vylosovaný kámen musí pocházet z jednoho ze dvou předních sloupečků a v tomto sloupečku musí jít o horní kámen. Po spotřebování celého sloupečku se smí brát ze sloupečku za ním, bez ohledu na to, zda byl také dobrán sloupeček vedle něj.
 • Na odkrytých bočních stranách kamenů v zásobárně se dají poznat některá vyústění kanálů na těchto kamenech. Je zcela legální vzít i tohle v úvahu při výběru kamene. Ale pozor: vyústění, která vidět nejsou, vedou leckdy jinam, než by člověk myslel.
 • Vylosovaný kámen se položí lícem nahoru na hrací plán. Každý kámen má velikost tří polí a musí být položen tak, aby právě tři pole zakryl.
 • První kámen ve hře se pokládá tak, aby libovolnou svou třetinou zakryl vyznačené prostřední pole desky.
 • Každý další kámen se pokládá tak, aby alespoň jedním svým vyústěním navázal na kanály, které již jsou na desce postavené. Přitom kámen nesmí přesahovat přes okraj desky a nesmí být položen tak, že některé jeho vyústění hraničí s prázdným okrajem jiného kamene (tj. kanál se dotýká jiného kamene, ale nepokračuje na něm).
 • Hráči se v tazích střídají.
 • Pokud hráč má kam položit kámen podle pravidel, musí tak učinit, i kdyby mu to uškodilo a pomohlo soupeři.

[editovat] Konec hry

 • Hra končí, jakmile si jeden hráč vylosuje kámen, o kterém se oba hráči shodnou, že ho není kam položit.
 • Potom se spočítají body. Každé ústí, které dosáhne pobřeží (okraj hrací desky), přinese 1 bod. Kanály, které končí ve vnitrozemí, nepřinesou žádné body. Ústí, které končí na jednom ze tří zvýrazněných polí na pobřeží, přinese 2 body (tj. o 1 více než obvykle). Každý hráč si sečte body pro každé ze svých dvou pobřeží zvlášť. Součet bodů za jedno pobřeží se vynásobí součtem bodů za protilehlé pobřeží. Kdo dosáhne vyššího celkového výsledku, vyhrál hru.
 • Upozornění: pokud někdo dotáhne kanály jen k jednomu ze svých pobřeží, bude jeho bodový výsledek nula!


[editovat] Alternativní pravidla

[editovat] Varianta pro pokročilé

 • Před hrou si nejdříve každý hráč vezme ze zásobárny jeden kámen a vyloží ho před sebe lícem nahoru tak, aby na něj ostatní viděli. Hráč, který je na řadě, si vylosuje druhý kámen a vyloží ho také otevřeně před sebe. Potom si vybere, který ze dvou kamenů, které před ním leží, chce umístit na desku.

[editovat] Ta Yü pro 3 hráče

 • Hráčům, kteří chtějí hrát ve třech, se doporučuje, aby už měli za sebou alespoň jednu hru ve dvou.
 • Jako v základní verzi staví jeden hráč kanály ve směru sever-jih, druhý ve směru západ-východ. Třetí hráč přebírá roli "kazisvěta".
 • Před hrou se licituje o roli kazisvěta. Každý hráč nabídne maximální počet bodů, které dovolí ostatním uhrát, pokud kazisvětem bude on. Roli obdrží ten, kdo učiní nejnižší nabídku (protože čím nižší nabídka, tím obtížnější je ji splnit). Například: kazisvět vyhraje svou funkci nabídkou 20 bodů. To znamená, že v této hře zařídí, aby ani jeden z jeho soupeřů nedosáhl 20 bodů nebo více.
 • Dražba probíhá následujícím způsobem: Vylosovaný začínající hráč učiní první nabídku. Jeho levý soused musí poslední nabídku snížit, nebo se vzdát. Například sníží původní nabídku 20 bodů na 16 bodů. Třetí hráč nabídne 15 bodů. Licitace takto pokračuje, až než se dva hráči vzdají.
 • Začínající hráč hry se vylosuje bez účasti kazisvěta (tj. začíná někdo jiný než kazisvět). Od začínajícího hráče se pak hráči (včetně kazisvěta) střídají po směru hodinových ručiček.
 • Kazisvět pak vyhraje hru v případě, že splní svůj slib a žádný z jeho protivníků nedosáhne stanoveného počtu bodů.
 • Pokud je kazisvětova hranice překročena, vyhraje ten hráč, který dosáhl vyššího počtu bodů.

[editovat] Ta Yü pro 4 hráče

 • Hráči tvoří dva týmy. Členové týmu sedí u hrací desky naproti sobě - jeden tým hraje severojižně, druhý západovýchodně. Začínající hráč začne, ostatní následují po směru hodinových ručiček (severní hráč týmu 1, východní hráč týmu 2, jižní hráč týmu 1, západní hráč týmu 2).
 • Členové týmu spolu nesmějí mluvit o tazích, které provádějí nebo ještě budou provádět. Pokud k tomu přesto dojde, ztratí tah. Vylosovaný kámen musejí předat následujícímu hráči (a tedy konkurenčnímu týmu).

[editovat] Odkazy