Uživatel:BiÅ™ic

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

Toto je účet pro robota, jehož hlavním úkolem bude synchronizace údajů v této wiki s údaji v databázi, ze které se generují webové stránky na http://hrejsi.cz/. Seznam příspěvků robota najdete zde. Robota provozuje Dan Zeman.

[editovat] Náměty pro trvalý provoz robota

 • Kontrolovat, že vÅ¡echny stránky až na pÅ™edem známý krátký seznam výjimek jsou zaÅ™azeny alespoň do jedné kategorie.
Co ovšem s prázdnými zamknutými stránkami, které existují jen aby odradily spammery?--Gorn 17:40, 20. 8. 2009 (CEST)
 • Kontrolovat, že vÅ¡echny stránky zaÅ™azené přímo do Kategorie:VÅ¡echny hry obsahují infobox, mají v nÄ›m vyplnÄ›ný třípísmenný kód a existuje odpovídající řádek v seznamu Třípísmenné kódy her. To se zatím netýká rodin her, variant a rozšíření.
 • Kontrolovat existenci infoboxu (a tedy zaÅ™azení do kategorie VÅ¡echny hry) u stránek, které sice nejsou zcela bez kategorie, ale jsou zaÅ™azené do nÄ›jaké jiné kategorie implikující hru (napÅ™. Kategorie:Chybí charakteristika). ObecnÄ›: Projít vÅ¡echny podkategorie Kategorie:Hry a najít vÅ¡echny články. Vytřídit pÅ™edem známé výjimky (buď jednotlivé články, napÅ™. Hry, nebo i celé podkategorie. ÄŒlánky, které zbydou, a nejsou v Kategorie:VÅ¡echny hry, ohlásit jako podezÅ™elé.
 • Porovnat množinu her ve wiki s množinou her v databázi Pokladnice her. Zjistit, které hry existují pouze na jedné stranÄ›.
 • Pro hry, které existují jak ve wiki, tak i v databázi:
  • Zkontrolovat, že na obou stranách jsou uvedené stejné alternativní názvy. Ve wiki musí pro každý alternativní název hry existovat REDIRECT na hlavní stránku hry. Názvy, které nejsou pouze alternativním pravopisem uvedeným pro snadnÄ›jší nalezení hry, se pak musejí zopakovat v infoboxu v parametru alt. Pozor na to, že název článku ve wiki se v ojedinÄ›lých případech nemusí do písmene shodovat s hlavním názvem hry (pokud existuje více stejnojmenných her a je potÅ™eba vytvoÅ™it rozcestník). V databázi tohle neplatí.
 • Hlavní seznam her na stránce Hry by mÄ›l obsahovat opravdu vÅ¡echny hry, o kterých víme. Plyne z toho mimo jiné, že na nÄ›m nesmí chybÄ›t žádná hra, která je na stránce Třípísmenné kódy her. (ObrácenÄ› to neplatí. Existují hry (napÅ™. různá rozšíření k AlhambÅ™e, Carcassonnu a Osadníkům), které nemají vlastní kód.)
  • Tohle pravidlo se bude muset upravit. Jednak stránka Hry nemá obsahovat odkazy na neexistující články a na články, které sice existují, ale nemají charakteristiku, jednak Třípísmenné kódy her nyní už patří pouze robotovi, ale bude je muset prověřit, zda opravdu sedí s databází. PÅ™ehledem vÅ¡ech her se pak stane buď právÄ› pÅ™ehled kódů (to by robotovi rovnou umožňovalo pÅ™ejít na správnou hru v databázi), nebo Kategorie:Hry pro nové články (ta se ale bude robotovi hůře procházet).
 • Na seznamech her by nemÄ›ly být odkazy na pÅ™esmÄ›rování (i kvůli automatickému zpracování seznamů). Můžou (a mÄ›ly by) na nich být uvedeny alternativní názvy her, ty ale mohou odkazovat přímo na článek pod hlavním názvem hry.