Vlaky

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

[[Kategorie:]]

Je variantou hry Domino
Počet hráčů 2, 4
Doporučený věk 8
Vydání

(91 dominových kostek)

Tato hra vznikla při pokusu o rozluštění velmi zmateně psaných pravidel ke hře Cardinal Mexican Train - součásti řady pravidel, přikládaných k sadě dvanáctiokého domina americkou firmou Cardinal. Jo a jen tak mimochodem - ten překlad a luštění spáchal Dan Zeman.

 • Hráči skládají z dominových kostek tzv. vlaky. Vlak má na jednom konci lokomotivu a přidávat se smí pouze na druhý konec.
 • Posloupnost kostek musí být střídavě vzestupná a sestupná: Má-li naposledy přiložená kostka (poslední vagón vlaku) na začátku (na straně blíže k lokomotivě) vyšší číslo než na konci, musí nově připojovaný vagón mít na začátku stejný počet ok jako volný konec vlaku a na konci musí mít vyšší počet. Obdobně pokud má poslední vagón vlaku na začátku nižší číslo než na konci, musí nově připojovaný vagón mít na konci nižší číslo.
 • Kostky se stejnými čísly na obou stranách (dubly) lze použít jako žolíky: podle potřeby považujeme jejich jednu stranu za vyšší nebo nižší než stranu druhou. Jakmile ale byl dubl použit v konkrétním vlaku, zůstává až do konce hry rostoucí nebo klesající podle toho, za kterou kostku byl připojen. Například za vlak 12/6-6/8-8/8 lze položit 8/9, ale nelze položit 8/4, protože dubl 8/8 byl použit jako klesající.
 • V jedné hře se sestavuje obvykle několik vlaků. Alespoň jeden je vždy společný, centrální, přikládat k němu mohou všichni. Některé vlaky jsou též soukromé a přikládat k nim smí, s jednou výjimkou, pouze hráč, který je vytvořil.
 • V každém tahu může hráč provést právě jednu z následujících akcí:
  • Založit nový centrální vlak a případně k němu hned přiložit libovolný počet kamenů. Centrální vlak musí začínat dublem (žolíkem), přičemž až následující přikládající hráč se rozhodne, zda šlo o vzestupný nebo sestupný kámen. Je možné založit pouze centrální vlak, jehož lokomotiva má nejvyšší možný počet bodů, který ještě není vyložen na stole. Hra tedy nutně začíná založením dvanáctkového centrálního vlaku. Majitel jedenáctkového žolíka se pak může rozhodnout, zda ho chce přiložit k dvanáctkovému vlaku, nebo zda chce vytvořit nový jedenáctkový vlak. Jakmile se rozhodne a jednu z možností provede, stojí před podobnou volbou majitel desítkového žolíka atd.
  • Založit svůj soukromý vlak a případně k němu hned přiložit libovolný počet kamenů. Lokomotiva soukromého vlaku musí mít na začátku stejné číslo, jako jeden z již existujících centrálních vlaků. Od každého čísla si však jeden hráč smí založit nejvýše jeden vlak.
  • Přiložit libovolný počet kamenů k jednomu existujícímu centrálnímu nebo svému soukromému vlaku. Musí přitom respektovat pravidlo o vzestupnosti a sestupnosti, uvedené výše.
  • Nemůže-li (nebo nechce-li) hráč přiložit k žádnému vlaku ani vytvořit nový vlak, vylosuje si další kámen (pokud ještě nějaké zbývají). Pokud potom může (a chce) založit nebo prodloužit vlak, provede to. Jinak zvolí jeden ze svých soukromých vlaků a označí ho sirkou. Ostatní hráči od této chvíle mohou přikládat i na konec jeho vlaku. Sirku smí hráč odstranit až v okamžiku, kdy na konec svého vlaku sám přiloží další kámen. Trestu za neschopnost táhnout je hráč zproštěn, pokud nemá žádné soukromé vlaky, nebo pokud je má již všechny označené sirkou.
  • Přiložit libovolný počet kamenů k jednomu cizímu soukromému vlaku označenému sirkou.
 • Vyhrává hráč, který se jako první zbaví všech svých kostek. Obdobně jako v základní verzi domina si započítá tolik bodů, kolik je součet ok na všech kostkách, které zbyly v ruce jeho soupeřům.