Yspahan

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 8
Délka hry 45 minutes
Autor Sebastien Pauchon
Vydání
2006 Ystari Games Yspahan
Ocenění Spiel des Jahres 2007 - nominace, Deutscher Spiele Preis 2007 - 4. místo, International Gamers Awards 2007 - nominace

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

Hrací plán:

 • tržiště,
  • dělí se na čtyři sektory,
  • každý sektor se skládá z několika barevně rozlišených bazarů,
  • každý bazar obsahuje 1 nebo více polí tržiště reprezentovaných stánky,
  • na bazarech je uvedeno číslo označující počet vítězných bodů za zaplnění polí bazaru
 • tržiště rozděluje na sektory cesta, která se skládá ze světlých a tmavých polí
 • stupnice epoch hry
 • stupnice kol hry
 • počítadlo vítězných bodů

Tabulka věže

 • skládá se z 6 řádků akcí
  • peněžní řádek
  • 4 řádky sektorů tržiště
  • velbloudí řádek

Tabulka karavany,

 • skládá se ze 3 sekcí,
 • každá sekce obsahuje 4 pole karavany reprezentovaná velbloudy
 • ve třech hráčích se používají pouze 3 pole

Bílá figurka - pohybuje se po polích cesty

100 kostiček v barvách jednotlivých hráčů (modrá,červená,zelená,žlutá)

4 tabulky budov pro jednotlivé hráče

18 karet

25 dílků velbloudů

25 žetonů peněz

Černá figurka - označuje počátečního hráče

9 bílých a 3 žluté hrací kostky

2 bílé kostičky k vyznačení epochy a kola hry

Počet peněz, velbloudů a kostiček se pro potřeby hry považuje za neomezený.


[editovat] Zahájení

každý hráč si vybere barvu a vezme si svoje kostičky a tabulku budov

bílá figurka se umístí na křižovatku cest do středu tržiště

každý hráč si vezme do začátku 2 peníze

určí se počáteční hráč

karty se zamíchají a rubem nahoru složí do balíčku

počítadla kol a epochy se nastaví na 1

každý hráč si nasadí svou kostičku na počítadlo vítězných bodů na 0


[editovat] Průběh hry

hra se skládá ze 3 epoch, všechny epochy mají 7 kol

na konci každé epochy se provede obodování tržiště a karavany


[editovat] Bodování tržiště

každý hráč si připočte vítězné body za každý svými kostičkami zaplněný bazar (modifikace viz budova 5)


[editovat] Bodování karavany

každý hráč si připočte tolik vítězných bodů, kolik činí součin (počet jeho kostiček v karavaně) * (číslo sekce jeho naposledy umístěné kostičky v karavaně)


[editovat] Závěrečné vyhodnocení

o výsledku hráčů rozhoduje počet dosažených vítězných bodů, v případě rovnosti žádné pomocné kriterium není určeno


[editovat] Průběh kola

počáteční hráč hodí všemi 9 bílými kostkami

 • před hodem může za 1-3 peníze získat 1-3 žluté kostky navíc

poté kostky rozdělí do skupin se shodným číslem, a ty umístí do jednotlivých řádků věže, a to tak, že skupiny od nejnižšího čísla po nejvyšší postupně dává do řádků od nespodnějšího směrem nahoru, vyjma skupiny s nejvyšším číslem, kterou vždy dá do svrchního řádku věže

nyní postupně ve směru hodinových ručiček od počátečního každý hráč provede svůj tah

Na konci kola:

 • kostičky z tržiště se vrací zpátky hráčům,
 • bílá figurka se dá doprostřed cesty
 • pro příští kolo se posouvá počáteční hráč proti směru hodinových ručiček
  • ve 4 hráčích platí speciální pravidlo pro určení počátečního hráče v posledním kole hry:
   • počátečním se stane hráč, který má v tu chvíli nejméně bodů,
   • po něm hraje hráč, který má druhý nejmenší počet bodů
   • atd.
   • v případě rovnosti ten z nich, který je blíže proti směru hodinových ručiček počátečnímu hráči z předposledního kola


[editovat] Tah hráče

provede jednu ze 3 akcí:

 • 1. posun figurky
 • 2. využití funkce řádku
 • 3. líznutí karty

přitom určí řádek, který při akci používá, přičemž nesmí použít:

 • řádek bez kostek
 • vyjma počátečního hráče řádek pouze se žlutými kostkami
 • řádek, který již použil jiný hráč

nemůže-li hráč použít žádný řádek, musí provést akci líznutí karty

poté hráč může provést akci:

 • 4. postavit jednu budovu

během svého tahu může hráč kdykoliv zahrát jakoukoliv svou kartu,

 • počáteční hráč navíc i před hodem kostkami na počátku kola


[editovat] Ad 1)

hráč posune figurku o tolik polí, kolik je číslo kostek na vybraném řádku,

 • popř. může posun upravit (na obě strany) o tolik polí, kolik zaplatí peněz (modifikace viz budova 3)
 • nelze posunout figurku na pole, na kterém se nacházela původně

v pořadí určené hráčem, který posunul figurkou, každý hráč, který má na s figurkou sousedícím poli tržiště svou kostičku, umístí buď tuto kostičku, nebo za 1 velblouda svou kostičku ze zásoby, na stupnici karavany, a to na nejbližší volné pole (ve směru karavany) (modifikace viz budova 4)

následně si vezme 1,2 nebo 3 vítězné body podle toho, zda kostičku nasadil do první, druhé nebo třetí sekce karavany

pokud se tím zaplní poslední pole karavany, karavana se oboduje, a všechny kostičky se z karavany vrátí hráčům do zásoby


[editovat] Ad 2)

počet kostek na vybraném řádku určuje hodnotu akce

počáteční hráč si počítá i žluté kostky, ostatní pouze bílé

hráč si za 1 kartu může zvýšit hodnotu akce o 1

vlastní řádek věže určuje druh akce

velbloudí řádek věže:

 • hráč si vezme velbloudy v počtu daném hodnotou akce (modifikace viz budova 1.)

peněžní řádek věže:

 • hráč si vezme peníze v počtu daném hodnotu akce (modifikace viz budova 2)

řádky sektorů tržiště věže:

 • hráč nasadí svoje kostičky v počtu daném hodnotou akce na prázdná pole tržiště (modifikace viz budova 6) s podmínkami:
  • sektor tržiště, do kterého kostičku umísťuje, musí být označen stejným symbolem jako řádek věže
  • nelze umístit kostičku do bazaru, do kterého již umístil svou kostičku jiný hráč
  • hráč musí upřednostit při umístění kostičky částečně zaplněný bazar před prázdným bazarem


[editovat] Ad 3)

pokud karty dojdou, zahrané karty se zamíchají a rubem nahoru složí do balíčku


[editovat] Ad 4)

budov je 6

každá budova přidává hráči nějakou schopnost

za budovu je třeba zaplatit (modifikace viz karty h. a i.)

za postavení budovy si hráč přičte vítězné body v závislosti na počtu postavených budov:

 • 1 budova - nic, 2 až 5 budov - 5 bodů, všech 6 budov - 10 bodů
pořadí        funkce             cena (v = velbloud,p = peníze)        
1. bere o velblouda víc	                 2v
2. bere o 2 peníze víc                     2v + 2p
3. může upravit posun figurky o 1 až 3 pole zadarmo      2v + 2p
4. při nasazení své kostičky do karavany lízne navíc kartu   3v + 3p
5. za každý dokončený stan získá o 2 vítězné body víc     4v + 4p
6. staví na tržiště o kostičku víc               4v + 4p


[editovat] Přehled karet

 • a. 3 velbloudi - hráč si vezme 3 velbloudy
 • b. 3 peníze - hráč si vezme 3 peníze
 • c. kostička->karavana - hráč umístí svou kostičku na karavanu
 • d. kostička->tržiště - hráč umístí svou kostičku na prázdné pole tržiště (nelze na pole bazaru, který již rozestavěl jiný hráč)
 • e.peníze<->velbloudi - hráč si mění peníze a velbloudy v poměru 1:1
 • f. peníze->vítězné body - hráč si vymění peníze na vítězné body v poměru 1:1, max. 10x
 • g. velbloudi->vítězné body - hráč si vymění velbloudy na vítězné body v poměru 1:2, max. 4x
 • h. velbloudi ne->budova - hráč platí pouze penězi při stavbě budovy
 • i. peníze ne->budova - hráč platí pouze velbloudy při stavbě budovy
 • (poslední 2 se hrají v momentě akce, kterou modifikují, a dají se zahrát obě najednou)

[editovat] Články

Jirka bauma:Strategie Yspahan

[editovat] Odkazy