6 nimmt!

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
6nm rozehrana hra.jpg
Jiné názvy 6 bere
Počet hráčů 2-10
Doporučený věk 10
Délka hry 40 až 60 minut
Autor Wolfgang Kramer
Vydání
1994 Amigo 6 nimmt!
Ocenění Deutscher Spiele Preis 1994 - 1.místo; MENSA Best Mind Game 1996


Obsah

[editovat] Pravidla

==


[editovat] Cíl hry

  • Sebrat v průběhu hry co nejméně karet, respektive co nejméně kravských hlav (trestné body) na kartách.


[editovat] Průběh hry

  • Před samotnou hrou se z balíčku vybere správný počet karet a to podle klíče 10 karet na hráče + 4 karty na stůl. Hrají-li např. tři hráči vytřídí se tedy karty 1 až 34 a ostatní se dají stranou.
  • Karty se důkladně promíchají, každý hráč obdrží deset karet a na stůl se vyloží zbylé čtyři do jednoho sloupce (tj. pod sebe:-)
  • Všichni hráči si vyberou jednu ze svých karet, kterou položí rubem navrch před sebe. Když mají vybráno všichni, karty se otočí lícem navrch. Pak postupně vždy hráč s nejnižším vyloženým číslem přiloží svojí kartu do jedné ze čtyř řad na stole. Hráč musí přiložit kartu za nejbližší nižší kartu na konci některé ze čtyř řad.
  • Jestliže přiložil do řady šestou kartu, musí si prvních pět karet této řady vzít.
  • Jestliže má hráč umístit takovou kartu, která je nižší než kterákoliv z koncových karet jednotlivých řad, musí si vzít karty jedné, jím zvolené řady (aniž by tedy v takové řadě muselo být pět karet), a na jejich místo umístí svojí kartu.
  • Sebrané karty si hráč odloží stranou - již s nimi nehraje.


[editovat] Konec hry

  • Po odehrání deseti kol, spočítají hráči kravské hlavy na sesbíraných kartách. Hráč který jich má nejméně, vyhrál.
  • Hraje se na předem dohodnutý počet her, nebo do té doby než některý z hráčů dosáhne předem domluvené hodnoty trestných bodů.


[editovat] Varianty hry

U všetkých nasledujúcich variant hry 6 berie! zostávajú základné pravidlá hry v platnosti. Doplňujúce pravidlá sú opísané v jednotlivých variantoch.


[editovat] Variant 1: „6 berie! Taktika“

Všetky karty, s ktorými sa hrá sú známe. Zo všetkých 104 kariet sa vyberie presné množstvo kariet, t.j. hrá sa s menším množstvom kariet. Pravidlo pre počet kariet: „Počet hráčov krát 10 plus 4.“ Všetky karty s vyššími číslami sa odložia do krabičky a v hre nebudú použité. Napr., ak hrajú traja hráči, hrá sa iba s kartami od 1 do 34.


[editovat] Variant 2: „6 berie! Logika“

Hráči si sami vyberajú svojich 10 kariet. Hrá sa podľa pravidla pre variant Taktika. K tomu pridáme nasledujúce pravidlo: Karty vyložíme otvorene na stôl. Dokola si postupne všetci hráči berú po jednej karte, až kým nemá každý 10 kariet. Zvyšné 4 karty sa položia do prostriedku stola a tvoria začiatky radov. Tento variant odporúčame hlavne hráčom, ktorí obľubujú hry „na rozmýšľanie“. Je výhodný aj pre iba 2 hráčov. V takomto prípade sa hrá s kartami 1 – 24.


[editovat] Variant 3: „6 berie! Turnaj“

Tento variant by malo hrať najviac 5 hráčov. Pravidlá obsahujú doplňujúce pravidlá pre hry Taktika a Logika. K nim ešte pridáme nasledujúce pravidlá: Každý hráč dostane turnajový lístok. V hornom riadku uvedie každý hráč čísla kariet, s ktorými ide hrať. Do kolónky „Meno hráča 1“ uvedie svoje meno. Do ďalších riadkov potom uvedie mená svojich spoluhráčov, tak v akom poradí budú za ním hrať (v smere pohybu hodinových ručičiek – hráč 2 je jeho ľavý sused). Po prvej hre si každý hráč zapíše svoje mínusové body a turnajový lístok podá svojmu ľavému susedovi. Tento si vyhľadá tie karty, ktoré sú zapísané na vrchu turnajového lístka. Akonáhle má každý vybrané karty, začína druhá hra. Po každej hre sa zapisujú mínusové body a turnajový lístok sa posúva ľavému susedovi. Týmto spôsobom musí každý hráč hrať s každý výberom kariet. Po každej hre sa zapisujú mínusové body do turnajových lístkov. Na konci si každý hráč spočíta jednotlivé dosiahnuté skóre zo všetkých turnajových lístkov. Vyhráva hráč s najmenším počtom mínusových bodov.

turnajové lístky

Príklad ukazuje, že s rovnakými kartami môžu hráči dosiahnuť naozaj rôzne výsledky!


[editovat] Variant 4: „6 berie! Profesionál“

Hrá sa podľa pravidiel základnej hry. K nim sa pridávajú nasledujúce pravidlá:

• Prikladať do radu sa môže doprava alebo doľava. Vľavo sa čísla zmenšujú, vpravo zväčšujú. Ten, kto pridá šiestu kartu do radu (je jedno či prikladal vpravo alebo vľavo), musí si – tak, ako v základnej hre – vziať rad a karty radu sa mu započítavajú ako mínusové body.

• Ak môže hráč priložiť svoju kartu k jednému radu vpravo a k inému vľavo, musí priložiť k tomu radu, kde je rozdiel medzi ležiacou a prikladanou kartou menší. ( Počíta sa absolútna hodnota rozdielu.)

Príklad 1: Sme uprostred hry a sú vyložené rady:

Hráči zahrali nasledujúce karty: 5, 17, 58, 62. Hráč A musí svoju kartu 5 položiť do druhého radu vľavo. Hráč B musí položiť 17 do prvého radu vľavo a berie všetky karty tohto radu, samozrejme bez svojej sedemnástky, tá ostane v strede stola ako nový začiatok prvého radu. Hráč C priloží 58 k tretiemu radu vľavo. Hráč D priloží 62 k druhému radu vpravo.

Profesional1.JPG

Druhý obrázok ukazuje rady po priložení kariet. Ak by niekto teraz vyložil niektorú z kariet 1, 2, 3, 4, 63, 64, musel by vziať karty druhého radu.

Ak niekto vyloží kartu, ktorá sa nedá do žiadneho radu priložiť, musí – tak, ako v základnej hre – vziať jeden ľubovoľný rad.

Príklad 2: Sme uprostred hry a sú vyložené rady:

Hráč, ktorý by teraz vyložil kartu s číslom 59 alebo 60, nemôže ju priložiť do žiadneho radu, ani vpravo ani vľavo. To znamená, že musí vziať ľubovoľný celý rad.

Profesional2.JPG

„6 berie! Profesionál“ je výrazne komplexnejšia ako základná hra a musíte čertovsky dávať pozor, aby ste sami seba nenachytali. Je určená pre hráčov, ktorým je základná hra príliš jednoduchá.


[editovat] Variant 5: „6 berie! Otvorená“

Hrá sa podľa pravidiel základnej hry. K nim sa pridávajú nasledujúce zmeny:

• „1“ sa vyberie spomedzi všetkých kariet. Je štartovacou kartou a položí sa pred začínajúceho hráča. Potom sa všetky karty zamiešajú, rozdajú (po 10) hráčom a do stredu stola sa položia 4 karty radov.

• Začínajúci hráč si zo svojich kariet jednu zvolí a vyloží ju otvorene pred seba. Po ňom pokračuje jeho ľavý sused, tiež si vyberie jednu svoju kartu a položí ju otvorene pred seba. Takto pokračujú všetci hráči. Ako náhle všetci vyložili kartu, nastáva fáza prikladania – presne poľa pravidiel základnej hry.

• Po každom kole sa štartovacia karta posúva ľavému susedovi, takže vždy začína vykladanie kariet iný začínajúci hráč.


[editovat] Variant 6: „6 berie! Rafinovaná“

Hráči dostanú po 14 kariet na ruku. Každý hráč v každom kole vyloží dve karty zakryte pred seba. Po vyložení kariet všetkými hráčmi nastáva fáza odkrytia a prikladania, t.j. všetci hráči naraz odkryjú svoje karty. Kto má kartu s najnižším číslom, musí priložiť obe svoje karty. Môže sa však rozhodnúť, v akom poradí bude svoje dve karty prikladať. Po ňom prikladá hráč, ktorý má teraz kartu s najnižším číslom atď.


[editovat] Variant 7: „6 berie! Ruka“

Hráči dostanú po 14 kariet na ruku. Začína najmladší hráč. Vyloží otvorene jednu alebo dve karty a ihneď ic aj priloží! Potom pokračuje jeho ľavý sused. Taktiež vyloží 1-2 karty a ihneď ich priloží. Pokračujú postupne jednotliví hráči v smere pohybu hodinových ručičiek. Ak niekto má brať rad, môže sa rozhodnúť ktoré karty tohto radu si vezme na ruku a ktoré odloží ako svoje mínus body pred seba na svoj mínusový balíček. Samozrejme môže všetky karty vziať na ruku ale aj všetky karty položiť pred seba. Pritom platí pravidlo: Na ruke smie mať hráč najviac 16 kariet. Hra končí po kole, v ktorom bola po skončení kola splnená aspoň jedna z dvoch podmienok:

• Niektorý hráč nemá žiadnu kartu na ruke.

• Niektorý hráč má vo svojom mínusovom balíčku viac ako 20 kariet.

Nakoniec všetci hráči spočítajú svoje mínusové body. Karty, ktoré ostali na ruke, sa počítajú dvojnásobne! Karty mínusového balíčka sa počítajú iba raz. Vyhráva hráč s najmenším počtom mínusových bodov.


[editovat] Variant 8: „6 berie! Dvojičky“

Hrá sa so všetkými kartami dvoch balíčkov kariet (teda s 208 kartami) podľa pravidiel základnej hry. Pre zdvojené karty (karty s rovnakými číslami = dvojičky) platia prídavné pravidlá:

• Ak v jednom kole zahrajú hráči zdvojené karty, prikladajú ich do toho istého radu cez seba. Pri zisťovaní počtu kariet v rade sa takáto dvojica počíta ako jedna karta. Hráč, ktorý karty radu berie bude mať však do svojich mínus bodov započítané obe karty.

• Ak hráč zahrá dvojičku karty, ktorá leží na konci niektorého radu, tak svoju kartu položí na jej dvojičku. Ak hráč zahrá dvojičku karty, ktorá leží vo vnútri alebo na začiatku niektorého radu, prikladá svoju kartu ako každú inú na koniec niektorého radu.

• Ak dvaja hráči zahrali dvojičky kariet a tieto by mali brať niektorý rad, delia si mínusové body tohto radu. Polovičné body sa zaokrúhľujú. Aby ste body mohli rozdeliť, môžete siahnuť aj na v hre nepoužité, zvyšné karty.

• Ak sú na začiatku hry do štyroch radov vyložené dvojičky, položia sa cez seba a rady sa doplnia novými kartami.

Tento variant je možné hrať aj s kartami jedného balíčka doplnenými len o karty s číslami 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 a 99 z druhého balíčka.


[editovat] Odkazy