Alquerque

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Alq.jpg
Počet hráčů 2
Doporučený věk 8
Délka hry 10 až 30 minut


Historie

Tato hra byla podrobně popsána již ve 13. století. V kodexu španělského krále Alfonse X. je krásná barevná iluminace, na níž sedí u zvláštní desky, plné křížících se čar, vousatí pánové s vysokými špičatými čepicemi a hrají - alquerque.

To však není první zpráva o této arabské deskové hře quirkat (ve španělštině el quirkat, později proměněná v alquerque). Zmínku najdeme i v arabském rukopisu starším o celá tři staletí. Po stopě alquerque bychom došli ještě dál, ale dávná minulost je příliš mlhavá; teprve Alfonsův rukopis přináší podrobná pravidla.


Pravidla

 • Ke hře je potřeba:
  • Herní plán 4×4 čtvercová pole, rozdělená úhlopříčnými liniemi.
  • Hrací kameny představují bojovníky dvou malých armád: 12 je bílých, 12 černých.
  • Kameny obsadí všechny průsečíky až na jediný ve středu hracího plánu.
 • Cíl hry
  • Zajmout všechny soupeřovy bojovníky.
 • Průběh hry
  • Začíná bílý, pak hraje černý, dál se pravidelně střídají. Tahy jsou povinné.
  • Hráč může posunout kterýkoli ze svých kamenů na sousední průsečík. Posun je dovolen po čarách ve všech směrech: vpřed, vzad, do obou stran i po úhlopříčkách.
  • Pokud leží na sousedním poli soupeřův kámen a další průsečík ležící za ním v přímém směru je volný, musí ho hráč svým kamenem přeskočit.
  • Jestliže se po přeskoku naskytne příležitost ke skoku přes další soupeřův kámen, musí hráč pokračovat ve skoku, aniž by čekal, až na něj přijde řada.
  • Přeskočené kameny jsou zajaty a odklizeny z desky.
  • Skákání je povinné; kdo přehlédne možnost přeskoku, je potrestán ztrátou kamene.
 • Zakončení hry
  • Hra končí, až jeden z hráčů ztratí všechny kameny nebo se dostane do obklíčení a nemůže provést tah, ačkoli je na řadě. V obou případech vítězí jeho soupeř.
 • Strategie
  • Ze strategického hlediska jsou významné čtyři rohové body; tam nemůže být kámen zajat. Zato se však vystavuje nebezpečí, že bude obklíčen.


Odkazy