Atlantic Star

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 8
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Dirk Henn
Vydání
2001 Queen Games Atlantic Star


Obsah

Pravidla

Herní materiál

 • 132 karet lodí
 • 24 žetonů plaveb (4 pro každou společnost)
 • 1 bodovací tabule
 • 1 nájemní agentura
 • peníze
 • tužka na zapsání bodového zisku


Cíl hry

 • Najímáním vhodných lodí uspořádat co nejatraktivnější okružní plavby.


Příprava hry

Pro 2 až 3 hráče

 • Každý hráč obdrží 8 žetonů plaveb (2 společnosti), jeden přehled plaveb a 36.000 peněz
 • Hrají-li dva hráči, předepíší se další dvě sady žetonů plaveb (2 imaginární společnosti/hráči) a to následujícím způsobem:
  • první imaginární společnost: 13 18 23 28
  • druhá imaginární společnost: 17 22 27 32


Pro 4 až 6 hráčů

 • Každý hráč obdrží 4 žetony plaveb (1 společnost), jeden přehled plaveb a 18.000 peněz
 • Hrají-li čtyři hráči, předepíší se dvě sady žetonů plaveb a to následujícím způsobem:
  • první imaginární společnost: 13 18 23 28
  • druhá imaginární společnost: 17 22 27 32
 • Hraje-li pět hráčů, předepíše se jedna sada žetonů plaveb a to následujícím způsobem:
  • jedna imaginární společnost: 15 20 25 30
 • Žetony předepsaných plaveb se umístí vedle bodovací tabule.


Průběh hry

 • Hráč, který je právě na tahu musí provést jednu z následujících akcí:
  • Najmutí lodi
  • Uspořádání okružní plavby
 • Navíc hráč může na začátku svého tahu získat nové peníze za uspořádanou okružní plavbu.


Najmutí lodi

 • Na tabuli nájemní agrntury jsou vždy nabízeny čtyři lodě, které jsou otočeny lícem navrch.
 • Cena lodí je různá - 3.000, 2.000, 1.000 a 0
 • Hráč si vybere kteroukoliv z lodí a zaplatí patřičný obnos.
 • Zbývající lodě se posunou ve směru šipek na nejnižší možnou pozici a na volné místo se doplní z balíčku nová karta. To znamená, že nová karta se vždy doplňuje na nejdražší pozici!
 • Pokud se hráči nezamlouvá žádná z nabízených lodí, může za 2.000 všechny vyměnit. Nabízené lodě se odloží na odkládací balíček a na jejich místo se rozdají nové (Ve směru šipek, tj. první karta na nejdražší pozici). Hráč může výměnu provést i opakovaně, ale vždy jen před vlastním najmutím lodi. Poté co si nějakou loď najmul už žádnou výměnu provést nesmí!

Uspořádání okružní plavby

 • Hráč, který si najal patřičné lodě k uspořádání okružní plavby, vyloží tyto před sebe a spočítá si kolik získal bodů. Body napíše na patřičnou kartičku plavby a tu umístí na bodovací tabuly.
 • K uspořádání plavby je možné využít jakékoliv lodě, ale jen některé přinášejí body.
 • Pozor! Po uspořádání okružní plavby smí hráči zůstat na ruce maximálně dvě karty lodí.
  Neexsistuje jiná možnost jak se zbavit karet z ruky, než použít je k uspořádání okružní plavby !!!

Body za uspořádání okružní plavby

 • Na každé kartě lodi se nachází jeden až tři barevné obdélníky s kombinací písmene a čísla. Ty určují kolik bodů loď přinese na daném úseku té které barvy.
 • Pozor! I když některé lodě můžou přinášet body na dvou úsecích jedné plavby, může hráč takovou loď použít pouze na jeden z těchto úseků. Vždy platí, že na každý úsek trati je potřeba jedna jiná loď.
 • Hráč při vyložení plavby ukáže kterou loď použil na který úsek a spočítá si, kolik bodů získal. Jestliže použil na všech úsecích plavby lodě, které se po nich standardně plaví (tedy takové, které na daném úseku přinášejí body), získává navíc bonus rovnající se počtu úseků plavby. Body včetně případného bonusu zapíše na kartičku plavby.
 • Loď s šedým označením X-1 je žolík. Lze jí použít na libovolném úseku kterékoliv plavby a vždy přinese 1 bod. Při použití této lodě v plavbě hráč nepřichází o bonus!


Umístění žetonu plavby na bodovací tabuly

 • Bodovací tabule je rozdělena na pět sloupců označených z prava do leva jednou až pěti hvězdičkami. V každém sloupci je pak šest pozic na umístění kartiček plavby.
 • Hráč, který první uspořádal plavbu dané barvy (červená, modrá, žlutá, zelená), umístí kartičku s uvedeným počtem bodů do zvoleného sloupce. Ostatní hráči potom po uspořádání plaveb téže barvy umisťují svoje kartičky do tohoto sloupce.
 • Kartičky imaginárních společností (hráčů) při hře ve 2-5 hráčích se umisťují do daného sloupce ihned po položení kartičky prvním hráčem.


Získání peněz

 • Hráč může za již uspořádanou plavbu získat peníze.
 • Na začátku svého tahu může si může u svojí již dříve uspořádané plavby dané barvy odečíst až 10 bodů (přeškrtne původní bodový údaj) a nový napíše pod něj. Za každý bod potom získá 1.000 peněz.
 • Kartičku s danou plavbou potom musí v daném sloupci posunout na pozici, která odpovídá bodovému pořadí.
 • Pokud tímto krokem dosáhl hráč stejné bodové hodnoty jakou má uspořádaná plavba jiného hráče, umístí svoji kartičku ve sloupci až pod kartičku druhého hráče.
 • POZOR!!! Jakmile je v daném sloupci položeno všech 6 karet, nemohou již hráči za plavby v tomto sloupci získávat peníze!


Konec hry

 • Hra končí v okamžiku, kdy všichni hráči uspořádali všechny okružní plavby.
 • Hráči s největší pravděpodobností neskončí hru v jednom kole. Jestliže některý hráč uspořádal všechny své plavby, hra pro něj končí. Ostatní hráči ovšem ve hře pokračují tak dlouho dokud každý neuspořádá všechny své plavby.


Vyhodnocení hry

 • Hráči sečtou hodnotu polí bodovací tabule na kterých mají své žetony plavby. Hráč s nejvyšším součtem zvítězil.
 • Do výsledného pořadí můžete zahrnout i imaginární hráče.

Odkazy