Café International

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Verze z 16. 4. 2008, 10:43; Zeman (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Caf.jpg
Rodina her Café International
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 45 minut
Autor Rudi Hoffmann
Vydání
1989 Mattel Café International
Ocenění Spiel des Jahres 1989

Ze sáčku si losujete příslušníky různých národností a umisťujete je na plán ke stolům jednak podle národností a jednak podle bontónu, aby u žádného stolu nepřevažovaly ženy či naopak muži.

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Základní pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán
 • 100 žetonů hostů (48 dam a 48 pánů 12 národností + 2 žolíci od každého pohlaví)
 • 100bodovacích žetonů
  • 60 černých - 1 bod
  • 30 červených - 5 bodů
  • 10 modrých - 10 bodů
 • plátěný sáček na losování hostů


[editovat] Začátek hry

 • Před hrou se kartičky vloží do sáčku a zamíchají.
 • Každý hráč si vylosuje 5 kartiček a vyloží je před sebe na stůl tak, aby je ostatní viděli.
 • Vylosuje se začínající hráč. Po něm se budou střídat ostatní ve směru hodinových ručiček.


[editovat] Průběh hry

 • Po obvodu hracího plánu se nachází 24 stolů pro hosty 12 národností. Hráč, který je na tahu, umístí jednoho nebo dva hosty (jednu nebo dvě kartičky) na židle ke stolům, podle pravidel uvedených níže.
 • Uprostřed plánu se nachází bar. Pokud hráč nemůže nebo nechce umístit žádného hosta ke stolu, položí jednu kartičku do baru.
 • Třetí a poslední možností tahu je výměna žolíka, vysvětlená na jiném místě. Tah je povinný. Pokud hráč nemůže nebo nechce ani vyměnit žolíka, ani umístit hosta ke stolu, musí někoho posadit do baru.
 • Národnost hosta musí odpovídat národnosti vyznačené alespoň na jednom stolu, u kterého host sedí. źolík může zastupovat libovolnou národnost a může sedět u kteréhokoli stolu.
 • Některé židle se nacházejí mezi dvěma stoly různých národností a může na nich sedět příslušník kterékoli z těchto národností. Může se dokonce stát, že jedinými hosty u stolu jsou pán a dáma, oba cizinci od vedlejších stolů.
 • Kromě národnosti se při zasedacím pořádku musí dávat pozor na to, aby dámy a páni byli rozmisťováni rovnoměrně. Počet pánů a dam u jednoho stolu se smí lišit nejvýše o jedničku. To platí i pro žolíky, protože i u nich je rozlišeno pohlaví!
 • Není dovoleno ani to, aby jeden host seděl u stolu sám (pokud nepatří do skupiny sedící u sousedního stolu).
 • Uvedené podmínky pro zasedací pořádek musejí být splněny na konci tahu. Hráč tedy může usadit hosta k osamocenému prázdnému stolu, ale ještě v tomtéž tahu k němu musí přidat druhého hosta. Výjimkou je začínající hráč, který ve svém prvním tahu, kdy jsou ještě všechny stoly prázdné, smí umístit jednu kartičku osamoceně. Nezíská však žádné body a nemůže druhou kartičku umístit někam jinam.
 • Host, který už jednou byl posazen k nějakému stolu, u něj zůstává až do konce hry a nemůže se přesunovat. Výjimkou je výměna žolíka.
 • Hráč získá body za všechny stoly, ke kterým v daném tahu umístil hosta. Pokud posadil hosta na židli, která leží mezi dvěma sousedními stoly a u obou těchto stolů již někdo sedí, získá body za oba tyto stoly zvlášť.
 • Za každý stůl, ke kterému hráč přidal hosta, získá tolik bodů, kolik u stolu sedí hostů po usazení nového. Za jednoho hosta lze takto získat až 8 bodů, pokud tento host sedí mezi dvěma obsazenými stoly.
 • Podaří-li se hráči umístěním hosta dokončit obsazení stolu příslušníky jediné národnosti, získá za tento stůl dvojnásobný počet, tj. 8 bodů. Sedí-li tento host mezi dvěma obsazenými stoly, může v extrémním případě přinést 12 nebo i 16 bodů. Jednonárodnostní stůl může obsahovat žolíky.
 • Po umístění kartiček si hráč vylosuje ze sáčku další, aby jich měl v zásobě zase 5. Pouze v případě, že se mu podařilo dokončit jednonárodnostní stůl, může se rozhodnout, že si dolosuje za každý jednonárodnostní stůl o jednu kartu méně. Tím si sice snižuje výběr v následujících tazích, ale je to jediná možnost, jak se zbavovat karet, protože na konci hry se mu za každou zbylou kartu strhnou body.
 • K baru lze umisťovat hosty bez ohledu na národnost a pohlaví. Není však dovoleno k baru umístit žolíka.
 • Barový pult obsahuje 20 číslovaných polí, která se musejí obsazovat po řadě (podle malých čísel v rohu).
 • Velká čísla ukazují, kolik bodů hráč za umístění hosta k baru dostane, nebo - častěji - musí zaplatit. Černá čísla znamenají zisk, červená pokutu. Kdo nemá na zaplacení dost bodů, vypadá ze hry.
 • Více než jednoho hosta není v jednom tahu povoleno za bar posadit.
 • Hráč, který položil kartičku do baru, si musí vylosovat novou ze sáčku.
 • Zvláštním druhem tahu je výměna žolíka. Pokud má hráč hosta, který může sedět na místě, jež je nyní obsazeno žolíkem, může tohoto hosta umístit místo žolíka a žolíka si vzít. Výměna nepřinese hráči žádné body a musí zůstat jedinou akcí dotyčného tahu.


[editovat] Konec hry

 • Hra končí, jakmile:
  • všech 20 barových polí je obsazeno, nebo
  • všechny židle okolo stolů jsou obsazeny, nebo
  • v pytlíku zbývají už jen 4 kartičky, nebo
  • některý hráč už nemá žádné kartičky (a ani si další nemusí vylosovat, protože během hry vytvořil pět jednonárodnostních stolů).
 • Na konci hry se každému hráči odečte 5 bodů za každou obyčejnou kartu, která mu zůstala, a 10 bodů za každého žolíka.


[editovat] Alternativní pravidla

[editovat] Narozeninový stůl

Hráč, který jako první dosáhne určitého předem stanoveného počtu bodů, si může vybrat libovolnou národnost a oba její stoly prohlásit za narozeninové. Od toho okamžiku se všechny body získané na těchto stolech zdvojnásobují.


[editovat] Stůl pro štamgasty a kávový dýchánek

 • Občas se dámy rády obejdou bez pánů a uspořádají si kávový dýchánek, pánové si od nich pak odpočinou u stolu pro štamgasty. To se odráží v následující variantě: Jako výjimka ze základních pravidel může hráč v jednom tahu použít 3 nebo 4 karty a vytvořit tak kávový dýchánek (4 dámy u jednoho stolu) nebo stůl štamgastů (4 páni u jednoho stolu). Národnosti je samozřejmě třeba dodržet.
 • Za takový zvláštní stůl obdrží hráč 20 bodů. Pokud šlo o jednonárodnostní stůl, získá dokonce 40 bodů.


[editovat] Odkazy