Carcassonne

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Car.jpg
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 45 minut
Autor Klaus-Jürgen Wrede
Vydání
2001 Hans im Glück Carcassonne
Ocenění Deutscher Spiele Preis 1994 - 1. místo, Spiel des Jahres 2001 - vítěz, Hra roku 2004 - nominace

Postupným přikládáním kartiček tvoříte krajinu s městy, kláštery, loukami a cestami. Svými figurkami se snažíte obsadit co největší část krajiny a získat tak co nejvíce bodů.

Hra patří mezi hry rodiny Carcassonne.


Obsah

Pravidla

Herní materiál

  • 72 kartiček krajiny
  • 40 figurek (po 8 od každé z pěti barev)
  • počítadlo bodů


Cíl hry

Hráči pokládají na stůl čtvercové kartičky, ze kterých vzniká mapa krajiny. Na kartičky pokládají své figurky a jednotlivé části krajiny jimi obsazují. Později za ně získávají body. Kdo má na konci nejvíce bodů, vyhrává.


Průběh hry

Na začátku hry se na stůl položí lícem nahoru počáteční kartička (pozná se podle toho, že má inverzní vzorek na rubu). Hráč na tahu si vylosuje kartičku a položí ji na stůl tak, aby přiléhala alespoň jednou stranou ke kartičce, která už na stole leží. K sobě přiléhající strany musí navazovat krajinou, která je na tomto konci kartičky zobrazená: město se přikládá k městu, louka bez cesty k louce bez cesty, louka s cestou k louce s cestou.

Výjimečně se může stát, že kartičku nelze nikam přiložit. V tom případě se kartička vyřadí ze hry a hráč si vezme novou.

Hráč si může na právě položenou kartičku položit jednu svou figurku, pokud mu ještě nějaká zbývá. Později už na tuto kartičku nebude moci položit figurku ani on, ani nikdo jiný. Pokud pokládá figurku, musí se rozhodnout, zda ji postaví na město, na cestu, na klášter nebo na louku, případně na kterou (pokud kartička obsahuje např. dvě louky oddělené cestou či několik kusů cesty, končících na křižovatce). Pro snadnější odlišení se figurky na loukách pokládají, na ostatní objekty se staví.

Hráč nesmí figurku postavit na město, cestu či louku, na které už nějaká figurka (soupeřova či vlastní) stojí. Při tom se zkoumá celá souvislá plocha města či louky přes všechny navazující kartičky, resp. celá délka cesty až k nejbližší křižovatce, městské bráně, popř. klášteru.

Navzdory právě uvedenému pravidlu se může stát, že v jednom městě, cestě či louce stojí více než jedna figurka. Dojde k tomu tehdy, když dříve oddělené části, obsazené figurkami, spojí nově položená kartička.

Poté se zkontroluje, zda položením kartičky nebyly nějaké město, cesta či klášter uzavřeny, a pokud ano, dojde k jejich obodování. Město je uzavřené, jestliže jsou jeho hranice definitivní a nelze ho rozšířit přiložením další kartičky (tím se má na mysli, že žádné kartičce s městem nechybí soused u strany, ke které město přiléhá; nezkoumá se, zda ještě bude ve hře kartička, která by tam přiložit šla). Cesta je uzavřená, jestliže má oba konce (křižovatky nebo městské brány). Klášter je uzavřený, jestliže je obklopen ze všech stran kartičkami (dohromady i s kartičkou kláštera je to 9 karet). Upozornění: Louky nejsou nikdy uzavřené a bodují se až na konci hry!

Za uzavřené město, cestu nebo klášter dostane body hráč, který na nich má svou figurku. Pokud na nich má figurky více hráčů, dostane body jen ten, kdo tam má nejvíce figurek. Pokud však stejného nejvyššího počtu figurek dosáhlo více hráčů, dostanou plný počet bodů všichni tito hráči.

Za každou kartičku uzavřeného města dostane hráč 2 body. Za každý erb v uzavřeném městě dostane hráč ještě 2 body navíc. (V původních pravidlech bylo výjimkou tzv. malé město, skládající se z pouhých dvou kartiček. Za takové město byly jen dva body celkem. Tato výjimka byla nicméně později z pravidel odstraněna, viz též http://www.carcassonne.de/regelfragen.htm. Nyní se tedy malé město posuzuje stejně jako ostatní města a jsou za něj 4 body.) Za každou kartičku uzavřené cesty dostane hráč 1 bod. (Tedy i v případě, že cesta tvoří uzavřenou smyčku, která začíná i končí na stejné křižovatce, dostane hráč za kartičku s křižovatkou pouze jeden bod — přestože na ní leží dva nezávislé úseky cesty.) Za uzavřený klášter dostane hráč 9 bodů. Získané body se ihned vyznačí posunutím figurky v barvě hráče na bodovací stupnici. Pokud hráč dosáhl 50 bodů, figurku si na stupnici položí, aby ji odlišil od figurek hráčů, kteří ještě 50 bodů nedosáhli.

Nakonec si hráči vezmou figurky z uzavřených objektů zpátky do své zásoby. Později ve hře je mohou opět nasadit. Poznámka: Protože se nejdříve pokládá figurka a pak boduje uzavření, hráč nemůže vzít svou figurku z města, které právě uzavřel, a položit ho v tomtéž tahu na jinou část kartičky (to má význam, pokud hráči nezbývají jiné figurky v zásobě). Naopak je ale možné, aby hráč položil ze své zásoby figurku na neobsazené město, které svou kartičkou právě uzavřel, ihned si spočítal body a figurku si vzal zpátky.


Konec hry

Po tahu, ve kterém byla položena poslední kartička, hra končí. Nyní dojde k závěrečnému bodování, ve kterém se vyhodnotí i neuzavřená města, cesty a kláštery. Nakonec se vyhodnotí louky.

Za neuzavřené město dostane hráč pouze po 1 bodu za každou kartičku a každý erb. Za neuzavřenou cestu dostane po 1 bodu za každou kartičku. Za neuzavřený klášter dostane tolik bodů, kolik kartiček z požadovaných 9 (karta kláštera + 8 okolních) na plánu leží.

Louka přinese majiteli 3 body za každé uzavřené město, které s ní sousedí, bez ohledu na velikost města a bez ohledu na to, zda totéž město přineslo body i louce, která s ním sousedí z jiné strany.

Vyhrává hráč, který nasbíral nejvíce bodů.


Z němčiny přeložil Dan Zeman, Paluba

Odkazy