Dos Rios

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Délka hry 60 minut
Autor Franz-Benno Delonge
Vydání
2004 Mayfair Games Dos Rios

Na variabilním hexagonálním plánu se pohybují hráči se svými dělníky, budují farmy a přehrady. Přehrady ovlivňují tok dvou řek, které tečou po herním plánu. Každé kolo jsou určité hexy kterými protéká některá z řek obodovány a příslušný hráč získá buď peníze na stavění dalších farem nebo dřevo na stavění přehrad.

Jednoduchá strategická hra se značnou dávkou taktiky. Hráči farmaří v Mexiku, přičemž se snaží hlavně úpravami toků řek získat co nejvíc peněz za sklizenou úrodu.


Obsah

Pravidla

Herní materiál

 • hrací plán skládající se ze 4 okrajových dílů hor, mÄ›sta a 2 dílů cest a sady vnitÅ™ních dílů na hracím plánu jsou zobrazeny:
  • mÄ›sto
  • 2 boční cesty vycházející z mÄ›sta smÄ›rem k horám
  • 2 jezera rozkládající se v sousedství mÄ›sta
  • hory
  • 2 horská plesa, v každém plese pramení jedna Å™eka (Rio Grande - zelená a Rio Moreno - hnÄ›dá) jedním ze 2 naznačených možných odtoků
  • vnitÅ™ní 6-úhelníková pole vrchoviny
  • vnitÅ™ní 6-úhelníková pole lesa, kde se dá těžit dÅ™evo
  • vnitÅ™ní 6-úhelníková pole pole, na každém poli pole se dá pÄ›stovat jeden ze 3 možných druhů plodin
  • jednotlivé druhy krajin mají definovaný atribut výšku tak, že nejvyšší jsou hory, potom vrchovina, les, pole, a nejníže je jezero, mÄ›sto a cesty
 • dÅ™eva (dřívka)
 • 6 kamenů farmářů, 2 kameny farem a 1 kámen haziendy ve 4 barvách
 • karty
 • peníze
 • říční dílky


Příprava hry

 • sestaví se hrací plán, jednotlivé vnitÅ™ní díly hracího plánu se sestaví náhodnÄ›
 • každý hráč si zvolí jednu barvu a vezme si kameny této barvy
 • karty se zamíchají, vedla hracího plánu se vyloží o kartu víc, než je počet hráčů, vedle nich se položí balíček rubem nahoru otočených zbylých karet (pokud je mezi vyloženými kartami karta banditů, zamíchá se zpátky do balíčku a vybere se místo ní jiná)
 • hráči určí, která z pozic, kde jsou vyloženy karty, je první, důsledkem čehož následující sousední pozice jsou postupnÄ› druhá, tÅ™etí, ..., až poslední
 • pomocí říčních dílků se postaví počáteční tok obou Å™ek - viz stavba toku Å™ek
 • vÅ¡ichni hráči si vezmou 2 dÅ™eva, ale žádné peníze
 • hráči určí počátečního hráče
 • hráči postupnÄ› ve smÄ›ru hodinových ručiček od počátečního hráče nasazují 3 svoje farmáře na neobsazená vnitÅ™ní pole hracího plánu
 • zbylé 3 farmáře hráči umístí do mÄ›sta


Průběh hry

Hráči se postupně po směru hodinových ručiček střídají v tazích. V jednom tahu může hráč provést 6 pohybových akcí:

 • pÅ™esun farmáře na sousední vnitÅ™ní pole je jedna pohybová akce
 • pÅ™esun farmáře z/do mÄ›sta na/ze sousední vnitÅ™ní pole je 1 pohybová akce
 • pÅ™esun farmáře z/na cesty na/ze sousední vnitÅ™ní pole je 1 pohybová akce
 • pÅ™esun farmáře z/do mÄ›sta na/z cestu je jedna pohybová akce
 • pÅ™esun farmáře z mÄ›sta k vlastní haziendÄ› jsou 2 pohybové akce

během těchto 6 akcí hráč dále smí (a nestojí to žádnou pohybovou akci):

 • postavit farmu nebo haziendu (max. 2 stavby v jednom kole) - viz stavba budov
 • pÅ™ehradit Å™eku dÅ™evem (neomezenÄ› krát, max. je dáno počtem vlastnÄ›ných dÅ™ev) - viz pÅ™ehrazení Å™eky

Na konci svého tahu hráč určí, zda chce, aby karta vyložená na první pozici se vyhodnotila,

pokud ano:

 • karta se vyhodnotí
 • poté se zahodí do odkládacího balíčku
 • ostatní vyložené karty se posunou na pozici o 1 vyšší
 • na poslední pozici se dolízne z balíčku nová karta
 • jsou-li dolíznutou kartou bandité, provede se ihned pÅ™epadení bandity - viz pÅ™epadení bandity, a potom se dolízne další karta

pokud ne:

 • karta z první pozice se pÅ™esouvá na poslední pozici a ostatní karty se pÅ™esouvají na pozici o jedna vyšší


Přesun farmáře

farmář nesmí vstoupit do hor a na jezero, smí se pohybovat pouze po vnitřních 6-úhelníkových polích, po poli města a po polích cest

farmář nesmí vstoupit na vnitřní pole, pokud:

 • na tomto poli stojí hazienda soupeÅ™e,
 • na tomto poli stojí farmář soupeÅ™e, kterého není schopen sebrat
 • na tomto poli stojí už 2 vlastní farmáři

pokud farmář vstoupí na pole, kde stojí farma soupeře, musí toto pole během aktuálního tahu hráče opustit

farmář sebere farmáře soupeře vstupem na vnitřní pole, kde tento farmář stojí, pokud:

 • na poli nestojí farma tohoto soupeÅ™e, ani jiný farmář tohoto soupeÅ™e a
 • farmář soupeÅ™e se pÅ™ed tímto pohybem nacházel na poli s nižší krajinou

2 farmáři seberou farmáře soupeře vstupem na pole, kde tento farmář stojí, pokud:

 • na poli nestojí farma tohoto soupeÅ™e, ani jiný farmář tohoto soupeÅ™e

2 farmáři seberou 2 farmáře soupeře vstupem na pole, kde tito farmáři stojí, pokud:

 • na poli nestojí farma tohoto soupeÅ™e a
 • farmáři soupeÅ™e se pÅ™ed tímto pohybem nacházeli na poli s nižší krajinou

sebrané farmáře soupeře hráč umístí do města


Stavba toku řek

řeka se staví postupně od pramene po ústí po jednotlivých polích pomocí říčních dílků

jednotlivé říční dílky musí na sebe navazovat, první říční dílek musí navazovat na pramen, poslední říční dílek musí ústit do jezera nebo města

při stavbě toku řeky v rámci jednoho vnitřního pole řeka vtéká do tohoto pole jednou ze 3 horních hran (bližších horám) tohoto pole a může vytékat pouze jednou ze 3 dolních hran (bližších městu) tohoto pole, navíc taková hrana nesmí být přehrazená a nesmí vyvádět řeku ven z plánu na pole cesty

při stavbě je možné vést řeku pouze do takové nepřehrazené dolní hrany, jejíž navazující pole nemá vyšší druh krajiny než navazující pole některé z dalších nepřehrazených dolních hran

je povoleno toky obou řek spojit, spojený tok se pak počítá při vyhodnocení karet oběma řekám, spojený tok již nelze níže opět rozpojit - připojením toku řeky k druhé řece stavba řeky též končí


Stavba budov

postavit budovu lze pouze na poli, kde má hráč farmáře a kde již nestojí žádná další budova

stavba haziendy stojí hráče 1000 peněz, stavba farmy stojí 500 peněz


Přehrazení řeky

řeka se smí přehradit dřevem pouze na hraně pole, kde má hráč farmáře, a pouze v tom případě, pokud se tím u některého pole nezablokují všechny dolní hrany, kudy řeka může téct

je povoleno přehradit hranu pole, kde momentálně žádná řeka neteče

poté, co hráč přehradil tok řeky, přestaví tok řeky od místa, kde řeku přehradil, až po její ústí


Vyhodnocení karet

karta s plodinou - za každé pole s příslušnou plodinou, kterým protéká řeka, dostává každý hráč, který takové pole obsadil farmářem nebo budovou, 100 peněz z banku

karta s lesem - za každé pole s lesem, kterým protéká řeka, dostáva každý hráč, který takové pole obsadil farmářem nebo budovou, 1 dřevo

karta s řekou - za každé pole s příslušnou plodinou, kterým protéká tato řeka, dostává každý hráč, který takové pole obsadil farmářem nebo budovou, 100 peněz z banku, za každé pole s lesem, kterým protéká tato řeka, dostáva každý hráč, který takové pole obsadil farmářem nebo budovou, 1 dřevo


Přepadení bandity

Bandité seberou 3 nejvýšše umístěné farmáře na příslušné řece. Z pole, kde jsou 2 farmáři, seberou pouze jednoho z nich, farmář na poli s haziendou nelze sebrat, sebraní farmáři se umístí do města


Konec hry

vyhrává hráč, který první postavil všechny 4 farmy a haziendu, nebo 3 farmy a haziendu a všechny budovy má právě umístěné na řece

Odkazy