Halali!

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Verze z 23. 2. 2006, 22:58; Gorn (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Halali

Jedná se o soubor 2 armád (přesněji řečeno v lese se vyskytujích individuí), na konci hry se vyhodnotí, kdo sebral větší hodnotu jednotek soupeře.

Počet hráčů

2 hráči

Obsah

1 herní plán, šachovnice 7x7 plus 4 východy z plánu nacházející se u prostředních polí všech 4 stran plánu

8 kartiček modrých (šelmy), z toho 2 medvědi a 6 lišek

10 kartiček hnědých (lidi), z toho 2 dřevorubci a 8 lovců

30 neutrálních zelených kartiček 7 kachen, 8 bažantů a 15 stromů

všech 48 kartiček má stejnou rubovou stranu

Zahájení hry

Kartičky se zamíchají a položí rubovou stranou na herní plán, prostřední pole se ponechá prázdné.

Hráči se domluví, kdo bude hrát za lidi a kdo za šelmy.

Hru zahajují šelmy.

Průběh hry

Hráči se střídají v tazích.

V jednom tahu může hráč buď otočit libovolnou jednu kartičku lícovou stranou nahoru, nebo pohnout se svou vlastní nebo neutrální jednou kartičkou.

Tah je povinný.

Otáčení kartiček:

Není povoleno při otočení kartičky s ní rotovat, otáčí se vždy překlopením kartičky ve směru od sebe. (Toto pravidlo se musí dodržovat kvůli kartičkám lovců.)

Pohyb kartiček:

Všechny kartičky se smějí pohybovat pouze vertikálně nebo horizontálně.

V jednom tahu je možno vykonat pohyb kartičkou pouze v jednom směru.

Kartičky se smějí pohybovat pouze po neobsazených polí (vyjma pravidla o sebrání kartičky).

Je zakázáno tahnout kartičkou na pole, ze kterého tato kartička právě přišla v předchozím tahu.

Jestliže jeden hráč ve svém tahu táhnul nějakou neutrální kartičkou nebo tuto kartičku právě otočil, nesmí s ní jeho soupeř v následujícím tahu táhnout.

Mědvěd a dřevorubec se smí pohybovat pouze na sousední pole, ostatní figurky se mohou pohybovat o libovolný počet polí.

Kartička může v rámci svého pohybu sebrat neutrální kartičku nebo kartičku soupeře, nachází-li se tato ve směru pohybu kartičky (a je-li již otočená). V takovém případě pak musí na tomto poli ukončit svůj pohyb.

Je přesně určeno, která kartička smí sebrat kterou:

• dřevorubec smí sebrat pouze strom

• lovec smí sebrat medvěda, lišku, kachnu nebo bažanta, ale pouze ve směru pušky (na rozdíl od pohybu, který smí vykonat v libovolném směru)

• medvěd smí sebrat pouze lovce nebo dřevorubce

• liška smí sebrat pouze kachnu nebo bažanta

Konec hry

Závěrečná fáze hry začíná po otočení poslední zakryté karty.

V závěrečné fázi, kromě normálního tahu, je možno též vyvést kartičku z hracího plánu jedním ze 4 východů. Hráč, který vyvedl kartičku ven, ji získává. Získané kartičky se hodnotí stejným způsobem jako sebrané kartičky.

Každý hráč zahraje v závěrečné fázi 5 tahů, poté hra končí.

Hráči si sečtou body za jednotlivé sebrané a získané kartičky. Vítězí hráč, který dosáhl více bodů.

Bodové hodnoty kartiček:

• medvěd - 10 bodů

• liška - 5 bodů

• lovec - 5 bodů

• dřevorubec - 5 bodů

• bažant - 3 body

• kachna - 2 body

• strom - 2 body