Halali!

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Hll.jpg
Počet hráčů 2
Doporučený věk 8
Délka hry 30
Autor Rudi Hoffmann
Vydání
2000 Albi Halali!

Jedná se o soubor 2 armád (přesněji řečeno v lese se vyskytujících individuí), na konci hry se vyhodnotí, kdo sebral větší hodnotu jednotek soupeře.


Obsah

Pravidla

Herní materiál

 • 1 herní plán, šachovnice 7x7 plus 4 východy z plánu nacházející se u prostředních polí všech 4 stran plánu
 • 8 kartiček modrých (šelmy), z toho 2 medvědi a 6 lišek
 • 10 kartiček hnědých (lidi), z toho 2 dřevorubci a 8 lovců
 • 30 neutrálních zelených kartiček 7 kachen, 8 bažantů a 15 stromů
 • všech 48 kartiček má stejnou rubovou stranu


Příprava hry

 • Kartičky se zamíchají a položí rubovou stranou na herní plán, prostřední pole se ponechá prázdné.
 • Hráči se domluví, kdo bude hrát za lidi a kdo za šelmy.
 • Hru zahajují šelmy.


Průběh hry

Hráči se střídají v tazích.

V jednom tahu může hráč buď otočit libovolnou jednu kartičku lícovou stranou nahoru, nebo pohnout se svou vlastní nebo neutrální jednou kartičkou.

Tah je povinný.


Otáčení kartiček

Není povoleno při otočení kartičky s ní rotovat, otáčí se vždy překlopením kartičky ve směru od sebe. (Toto pravidlo se musí dodržovat kvůli kartičkám lovců.)


Pohyb kartiček

Všechny kartičky se smějí pohybovat pouze vertikálně nebo horizontálně.

V jednom tahu je možno vykonat pohyb kartičkou pouze v jednom směru.

Kartičky se smějí pohybovat pouze po neobsazených polí (vyjma pravidla o sebrání kartičky).

Je zakázáno tahnout kartičkou na pole, ze kterého tato kartička právě přišla v předchozím tahu.

Jestliže jeden hráč ve svém tahu táhnul nějakou neutrální kartičkou nebo tuto kartičku právě otočil, nesmí s ní jeho soupeř v následujícím tahu táhnout.

Mědvěd a dřevorubec se smí pohybovat pouze na sousední pole, ostatní figurky se mohou pohybovat o libovolný počet polí.

Kartička může v rámci svého pohybu sebrat neutrální kartičku nebo kartičku soupeře, nachází-li se tato ve směru pohybu kartičky (a je-li již otočená). V takovém případě pak musí na tomto poli ukončit svůj pohyb.

Je přesně určeno, která kartička smí sebrat kterou:

 • dřevorubec smí sebrat pouze strom
 • lovec smí sebrat medvěda, lišku, kachnu nebo bažanta, ale pouze ve směru pušky (na rozdíl od pohybu, který smí vykonat v libovolném směru)
 • medvěd smí sebrat pouze lovce nebo dřevorubce
 • liška smí sebrat pouze kachnu nebo bažanta


Konec hry

Závěrečná fáze hry začíná po otočení poslední zakryté karty.

V závěrečné fázi, kromě normálního tahu, je možno též vyvést kartičku z hracího plánu jedním ze 4 východů. Hráč, který vyvedl kartičku ven, ji získává. Získané kartičky se hodnotí stejným způsobem jako sebrané kartičky.

Každý hráč zahraje v závěrečné fázi 5 tahů, poté hra končí.

Hráči si sečtou body za jednotlivé sebrané a získané kartičky. Vítězí hráč, který dosáhl více bodů.

Bodové hodnoty kartiček:

 • medvěd - 10 bodů
 • liška - 5 bodů
 • lovec - 5 bodů
 • dřevorubec - 5 bodů
 • bažant - 3 body
 • kachna - 2 body
 • strom - 2 body


Odkazy