Samurai

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Verze z 27. 2. 2008, 17:08; BiÅ™ic (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Sam.jpg
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 45 až 60 minut
Autor Reiner Knizia
Vydání
1998 Hans im Glück Samurai

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 39 figurek
  • 13× pÅ™ilba
  • 13× Buddha
  • 13× rýžové pole
 • 80 Å¡estiúhelníkových placek (karet) (po 20 kusech ve 4 barvách)
 • 4 zástÄ›ny
 • hrací plán (mapa Japonska složená ze 4 dílů)


[editovat] Cíl hry

 • Získat co nejvÄ›tší vojenský, náboženský a zemÄ›dÄ›lský vliv. Tj. získat co nejvÄ›tší počet figurek (pÅ™ilba, Buddha, rýžové pole).


[editovat] Příprava hry

 • PÅ™ed první hrou opatrnÄ› vyjmÄ›te Å¡estiúhelníkové karty a zástÄ›ny z archů. Každý hráč si vezme jednu zástÄ›nu a 20 karet jedné barvy.
 • Podle počtu hráčů se pÅ™ipraví:
  • 2 hráči: plán ostrova Honšú
   7 přileb, Buddhů a rýžových polí
  • 3 hráči: Honšú, Kjúšú a Å ikoku
   10 přileb, Buddhů a rýžových polí
  • 4 hráči: celý hrací plán
   všechny přilby, Buddhové a rýžová pole


[editovat] Průběh hry

 • Po rozložení hracího plánu si každý hráč tajnÄ› vybere 5 ze svých 20 karet a položí je za svou zástÄ›nu. To udÄ›lají vÅ¡ichni hráči naráz. Když si každý hráč vybral svých 5 karet, zbylých 15 karet se otočí lícem dolů a důkladnÄ› zamíchá. Tato zásoba karet každého hráče se položí vedle jeho zástÄ›ny.
 • Kterých 5 karet si hráč vybere, závisí na jeho strategii. Protože tu jeÅ¡tÄ› nemůžete znát, doporučujeme, aby si pÅ™i první partii každý hráč skrytÄ› zamíchal vÅ¡ech svých 20 karet a z nich vybral 5 náhodnÄ›.
 • Potom se rozmístí figury. Nejdříve se položí 1 pÅ™ilba, 1 Buddha a 1 rýžové pole do hlavního mÄ›sta Edo. Potom pÅ™ijdou do každého mÄ›sta 2 figury a nakonec do každé vesnice 1 figura, a to následovnÄ›:
  • Nejmladší hráč začíná. Vezme libovolnou figuru a posadí ji na mÄ›sto, které si vybere. Další hráč po smÄ›ru hodinových ručiček položí rovněž libovolnou figuru na to samé nebo jiné mÄ›sto. Když jsou vÅ¡echna mÄ›sta obsazena, položí se do každé vesnice jedna figura. Figury se mohou rozmísÅ¥ovat podle libovůle hráčů, s jednou výjimkou: Ve mÄ›stÄ› se nemohou nacházet figury stejného druhu. To plat i pozdÄ›ji, když se použije karta výmÄ›na figur.
 • Když jsou vÅ¡echny figury na plánu, začíná vlastní hra. Nejmladší hráč začíná se svým tahem.


[editovat] Průběh tahu

 1. Hráč vybere jednu nebo více karet, které má za svou zástěnou a položí je na hrací plán. Musí položit nejméně jednu kartu. Lodě se mohou pokládat pouze na volná mořská pole a zbývající karty pouze na volná pozemní pole. Výjimka: karty výměna figur a výměna karet. Karty se nesmějí pokládat na uvolněné vesnice a města.
 2. Jedna nebo více figur se odebere z hracího plánu, jestliže jsou všechna s nimi sousedící pozemní pole obsazena kartami.
 3. Hráč si vytáhne ze své zásoby tolik karet, kolik spotřeboval, aby měl za svou zástěnou opět 5 kusů. Dobírá se náhodně.
 • Poté pÅ™ijde na Å™adu další hráč po smÄ›ru hodinových ručiček a postupuje stejnÄ›.

[editovat] Karty

 • Vlastnosti karet na první pohled:
  • Barva ukazuje, kterému hráči karta patří.
  • Obrázek ukazuje, které figury karta ovlivňuje.
   • Samuraj, samuraj na koni a loď ovlivňuje vÅ¡echny figury (ve mÄ›stÄ› ovlivňuje vÅ¡echny přítomné, ne jednu libovolnou).
   • Kartička s nulou umožňuje využít dříve položenou kartičku na jiném místÄ›. Hráč nahradí kartičku kterou chce znovu použít touto kartičkou (jestliže tedy původní oblast nebyla jeÅ¡tÄ› vyhodnocena, strácí zde svůj vliv) a nahrazenou kartičku umístí kdekoli jinde na hracím plánu.
   • Kartička s vyobrazením tří figurek umožňuje vymÄ›nit figurku z jednoho mÄ›sta/vesnice za figurku z jiného. Vyložte kartičku pÅ™ed zástÄ›nu (neumisÅ¥uje se na hrací plán) a proveďte výmÄ›nu. Pozor! Nikdy se nemůže stát, aby v jednom mÄ›stÄ› byly dvÄ› stejné figurky.
  • Číslo udává sílu karty.
  • Znak udává, že takových karet se smí položit více v jednom tahu. Hráč může zahrát libovolný počet karet se znakem plus maximálnÄ› jednu kartu bez znaku.

[editovat] Vyhodnocení vlivu

 • Jestliže jsou vÅ¡echna s mÄ›stem/vesnicí sousedící pozemní pole obsazena kartami, určí se kdo zde má jaký vliv. Hráči sečtou sílu kartiček majících vliv na tu kterou figurku (včetnÄ› lodí) a hráč s nejvÄ›tší silou si figurku vezme a umístí za zástÄ›nu.
 • V případÄ›, že více hráčů má na nÄ›kterou figurku stejný nejvyšší vliv, odstraní se tato z hracího plánu, ale nezíská ji žádný z hráčů. Tato figurka se umístí viditelnÄ› mimo hrací plán.


[editovat] Konec hry

 • Když z plánu zmizí poslední figura jednoho druhu (buď pÅ™ilba, nebo Buddha, nebo rýžové pole), aktuální tah se jeÅ¡tÄ› dohraje do konce. Poté hra ihned končí.


[editovat] Určení vítěze

 • Po konci hry vÅ¡ichni hráči odkryjí své zástÄ›ny.
 • Na vítÄ›zství mohou pomýšlet jen ti hráči, kteří mají od nÄ›kterého druhu figur vÄ›tÅ¡inu.
 • Figury, ve kterých mají vÄ›tÅ¡inu, se dají na stranu.
 • Poté každý takový hráč spočítá své zbývající figury. Ten, kdo jich má nejvíce, zvítÄ›zil.
 • Jestliže je stav nerozhodný, spočítají hráči, mezi nimiž není rozhodnuto, vÅ¡echny své figury. Pokud nerozhodný stav trvá, dotyční hráči si vítÄ›zství rozdÄ›lí.
 • Jestliže nÄ›který hráč získal vÄ›tÅ¡inu figur dvou druhů, je každopádnÄ› vítÄ›zem on.

[editovat] Odkazy