Skládaný žolík

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Verze z 19. 12. 2008, 22:59; KartoBot (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 2 – 4
 • Druh karet: 2× francouzské - 108 listů(4× žolík)
 • Sled karet: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A, Joker (nahrazuje libovolnou kartu)
 • Cíl hry:
  Hráč se snaží vyložit na stůl všechny karty z ruky.
 • Rozdávání:
  Karty se nerozdávají. Každý hráč na začátku svého tahu (pokud nevykládá karty na stůl) dobírá jednu kartu z talónu.
 • Sehrávka:
  Hru otevírá hráč, který vyhrál v předchozí partii. Vezme list z talónu a ponechá si jej v ruce. Další hráči po řadě učiní totéž. Tak bere střídavě hráč za hráčem tak dlouho, dokud některý z hráčů nemůže ze svých karet sestavit tercku (čili-že tži stejné karty) nebo sekvenci tří po sobě jdoucích karet. Takový hráč nedobírá kartu z talónu, ale vykládá svojí kombinaci před sebe na stůl. Od příštího kola smí přikládat k této skupině karet další karty, vykládat nové kombinace atp.
  Pozor: Hráč buď dobírá kartu z talónu, nebo vykládá karty na stůl.
 • Možnosti kombinací:
  Každý hráč, který už vyložil, může volně manipulovat s listy na stole. Kombinace lze trhat a nově vytvářet, avšak vždycky tak, aby se zachoval minimální počet tří karet v jedné kombinaci. Podmínkou ovšem je přiložení nejméně jedné karty z ruky. Přeskládávání kombinací na stole jen proto, aby hráč nemusel brát kartu z balíku, je nepřípustné. Při přeskupování kombinací na stole je možné, ponechat si v ruce jednu kartu ze stolu.
 • Konec hry:
  Hráč, který umístí všechny karty z ruky do karetních kombinací na stole vyhrává. Ostatní hráči získávají tolik trestných bodů, kolik karet jim zbývá v ruce.